โดรนเกษตร Home/All Brand/DJI/โดรนเกษตร
All Products

N3-AG Solution Package V2.0

ชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโดรนเกษตร(โดยเฉพาะ) N3-AG Solution Package V2.0

ไม่ระบุราคา
DK4-10 RTF Kit

ชุดคิทโดรนเกษตร แบบประกอบเอง เพื่อการศึกษา.. DK4-10 RTF Kit

ไม่ระบุราคา
โดรนเกษตร(พ่นยา) MG-1S, MG-1S Advance

โดรนเกษตร(พ่นยา) MG-1S, MG-1S Advance

ไม่ระบุราคา
โดรนเกษตร(พ่นยา) MG-1P

โดรนเกษตร(พ่นยา) MG-1P

ไม่ระบุราคา
โดรนเกษตร(พ่นยา) MG-1

AGRAS MG-1S

ไม่ระบุราคา
AGRAS MG-1S

AGRAS MG-1S

ไม่ระบุราคา
โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ชุดสุดคุ้ม ที่ 3

โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ขนาดถัง 10 ลิตร ชุดสุดคุ้ม ที่ 3

Price. 279,500.00 Baht
โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ชุดสุดคุ้ม ที่ 2

โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ขนาดถัง 10 ลิตร ชุดสุดคุ้ม ที่ 2

Price. 263,000.00 Baht
โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ชุดสุดคุ้ม ที่ 1

โดนเพื่อการเกษาตร บัคอะเวย์ รุ่น BA10L ขนาดถัง 10 ลิตร ชุดสุดคุ้ม ที่ 1

Price. 250,000.00 Bahtเราเป็นตัวแทนจำหน่าย